කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජයට තියුණු ජයක් සමග ඉතියාස ගතවේ


AFC මූලිකව වටයේ දෙවැනි අදියර අද භූතානයේ තිම්පු නගරයේදී පැවති අතර. අද කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජයට තරගය අවතීර්ණ වුනේ ගෝල ලෙස 7-1 ප්‍රථම අදියරේ ඉදිරියේ සිටියේදී. අද දින තිම්පු නගරයේ සෙල්සියස් අංශය -3 දක්වා කාලගුණය තිබීම කොළඹ ක්‍රීඩකයන්ට අහියෝගයක් විය.

කෙසේහෝ තරගය ගෝල 6ට වැඩ වැඩි ප්‍රමාණක් ලබා නොදීම තරගයේ මුලික සැලැස්ම වී තිබුනා.

ආරක්ෂාකාරි පියවරවල් වලට අවතීර්ණ වූ කොළඹ කණ්ඩායම විටින් විට ප්‍රතිවාදී ගෝල රාමුව ආක්‍රමණය කලේය. කෙසේ හෝ ප්‍රථම භාගයේ තරගය 1-0 ලෙස තරගය ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කණ්ඩායම ඉදිරියේ සිටියේය.

දෙවැනි භාගය ආරම්භවීමත් සමග තරගයේ වේගය, ක්‍රීඩා විලාශය සම්පුර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට කොළඹ කණ්ඩායමට හැකි විය. එහිදී 60වැනි විනාඩියේදී ක්‍රියාත්මක වූ කොළඹ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගෝලයක් ලබාගැනීමට මොහමඩ් ෆාසල් සමත් වුහ.
පසුව 81වැනි මිනිතුවේදී Isacc විසින් එල්ල කල දුර දිග පහරකින් කොළඹ කණ්ඩායමට තවත් ගෝලයක් ලබා ගැනීමට හැකි විය.

ඒ අනුව කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 2-1 ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කණ්ඩායම පරාජය කර ලංකාව ප්‍රථම වරට AFC ශුරතා තරගාවලියේ play off තරග ක්‍රීඩා කිරීමට වරම් තමන් සතු කර ගත්තේය.

 

 

Author
Shafar Foogue

0 Comments
Latest News
notekoob news
Amanullah's Renown and Kabeer's Barcelona as the Champions of Independence Cup 2020
notekoob news
New Head Coach Appointed for Sri Lanka Mens National Football Team
notekoob news
Amanulla and Roomy Certified Top Coaching Grading from AFC - [ CERTIFICATES INCLUDED ]
notekoob news
UEFA PRO COACH අමීර් ඇලජික් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු පුහුණුකරු ලෙස පත් කිරීමට ඉඩ තිබේ
notekoob news
Who Is Going to be the Champions of VANTAGE FA CUP 2020? - FOOGUE TECHNICAL ANALYSIS
notekoob news
VANTAGE FA CUP SPECIAL MOMENTS : Saunders are the Most Number of FA Cup Champions in the History
notekoob news
E B Channa, Irafan & Eranga are Out from Blue Star
notekoob news
Lyceum Crowned as the Champions Of Inter International School Football Tournament 2020
notekoob news
VANTAGE FA CUP 2020 Live Now - Saunders vs Blue Eagles