කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජයට තියුණු ජයක් සමග ඉතියාස ගතවේ


AFC මූලිකව වටයේ දෙවැනි අදියර අද භූතානයේ තිම්පු නගරයේදී පැවති අතර. අද කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජයට තරගය අවතීර්ණ වුනේ ගෝල ලෙස 7-1 ප්‍රථම අදියරේ ඉදිරියේ සිටියේදී. අද දින තිම්පු නගරයේ සෙල්සියස් අංශය -3 දක්වා කාලගුණය තිබීම කොළඹ ක්‍රීඩකයන්ට අහියෝගයක් විය.

කෙසේහෝ තරගය ගෝල 6ට වැඩ වැඩි ප්‍රමාණක් ලබා නොදීම තරගයේ මුලික සැලැස්ම වී තිබුනා.

ආරක්ෂාකාරි පියවරවල් වලට අවතීර්ණ වූ කොළඹ කණ්ඩායම විටින් විට ප්‍රතිවාදී ගෝල රාමුව ආක්‍රමණය කලේය. කෙසේ හෝ ප්‍රථම භාගයේ තරගය 1-0 ලෙස තරගය ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කණ්ඩායම ඉදිරියේ සිටියේය.

දෙවැනි භාගය ආරම්භවීමත් සමග තරගයේ වේගය, ක්‍රීඩා විලාශය සම්පුර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට කොළඹ කණ්ඩායමට හැකි විය. එහිදී 60වැනි විනාඩියේදී ක්‍රියාත්මක වූ කොළඹ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගෝලයක් ලබාගැනීමට මොහමඩ් ෆාසල් සමත් වුහ.
පසුව 81වැනි මිනිතුවේදී Isacc විසින් එල්ල කල දුර දිග පහරකින් කොළඹ කණ්ඩායමට තවත් ගෝලයක් ලබා ගැනීමට හැකි විය.

ඒ අනුව කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල 2-1 ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කණ්ඩායම පරාජය කර ලංකාව ප්‍රථම වරට AFC ශුරතා තරගාවලියේ play off තරග ක්‍රීඩා කිරීමට වරම් තමන් සතු කර ගත්තේය.

 

 

Author
Shafar Foogue

0 Comments
Latest News
notekoob news
Official: FFSL President Cup 2020 Starting on July End
notekoob news
Rumours Evolve that FFSL is going to Introduce President's Cup with 20 Teams
notekoob news
The National Men’s Football Team to Commence Training on 22nd June 2020 + PLAYERS LIST
notekoob news
Football returns after Covid-19 Stoppage in Sri Lanka
notekoob news
Sri Lanka National Team Practices to resume on 22 June
notekoob news
2020 ජුනි 22දා සිට ජාතික කණ්ඩායම (පිරිමි) පුහුණුවආරම්භ කිරීම
notekoob news
Foogue Proudly Presenting SRI LANKAN FREESTYLE SHOW on Youtube
notekoob news
Sri Lanka Football Federation Distributing Rs 300,000 for Champions League Clubs Rs 150,000 for Division 1 Clubs and more
notekoob news
Former Sri Lanka skipper Sanath Jayasuriya donated safety equipments
notekoob news
PSJASL donates personal protective Equipment’s (PPE) to the frontline Media Personals Colombo Districts News Correspondents and Photographers