මහින්ද ගලගේදර මහතා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ සහකාර පුහුණුකරු ලෙස සිය රාජකාරිවලින් නිදහස් විය

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළ මහින්ද ගලගෙදර මහතා එහි කටයුතුවලින් නිදහස් කර පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම් පුහුණුකරු තනතුරු දරන්නන්ට ක්‍රීඩා සමාජවල (පෞද්ගලික) පුහුණුකරුවන් ලෙස කටයුතු කළ නොහැකි බැවින් ඔහුගේ ඉල්ලිමක් සලකා බලමින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. ගලගෙදර මහතා පුහුණුකරු ධුරය දැරූ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය අවසන් වරට පැවති එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ (2019) ශූරතාව දිනාගත්තේය.

 

 

 

Article Courtesy  - Lankadeepa

0 Comments
Latest News
notekoob news
Online Workshop for Elite Clubs & National Coaches By FFSL
notekoob news
Sergio Ramos to PSG ? - Transfer News 2021
notekoob news
Another 10 Players for Sri Lanka Football Squad
notekoob news
Latest Squad of Sri Lanka National Football Team &Training Camp to Kick-off
notekoob news
Historical Moments of Sri Lanka's Oldest Club Victory SC - Sumith Walpola
notekoob news
Kavindu Ishan Complete Transfer to Up Country Lions + INTERVIEW
notekoob news
New Players from Germany, France, Britain, Canada and Nigeria will Join Sri Lanka Football Team
notekoob news
110 million for the Sri Lanka Super League Football Tournament
notekoob news
Sri Lanka Football Squad Training from January 2021 Due to Upcoming International Fixtures
notekoob news
Biography of Sri Lankan Roots Switzerland Football Player Joining Sri Lankan National Team