මහින්ද ගලගේදර මහතා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ සහකාර පුහුණුකරු ලෙස සිය රාජකාරිවලින් නිදහස් විය

ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමේ සහය පුහුණුකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළ මහින්ද ගලගෙදර මහතා එහි කටයුතුවලින් නිදහස් කර පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම් පුහුණුකරු තනතුරු දරන්නන්ට ක්‍රීඩා සමාජවල (පෞද්ගලික) පුහුණුකරුවන් ලෙස කටයුතු කළ නොහැකි බැවින් ඔහුගේ ඉල්ලිමක් සලකා බලමින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. ගලගෙදර මහතා පුහුණුකරු ධුරය දැරූ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය අවසන් වරට පැවති එෆ්. ඒ. කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ (2019) ශූරතාව දිනාගත්තේය.

 

 

 

Article Courtesy  - Lankadeepa

0 Comments
Latest News
notekoob news
FFSL President Cup 2020 - Fair Play Team of the Tournament
notekoob news
POLICE Head Coach Mahinda Galagedara Invites Everyone for Free Golakeepers Workshop
notekoob news
Colombo FC vs Red Stars Semi Final - Watch Live Now