මාතර ප්‍රදෙශයේ උපත ලබන කවිදු

1992 වසරෙදි මාතර ප්‍රදෙශයේ උපත ලබන කවිදු st.servatius college(සන්ත.සර්වේශස් විද්‍යාලය ) සිසුවෙකි. පවුල් බසුබිම සහොදරයන් හතර දෙනෙකු සහ මව පියා සිටින කවිදුගෙ මුල් නම වන්නෙ L.H කවිදු ඉශාන් ය.
පාපන්දු ක්‍රිඩාවට ඇති ආසව නිසාම දැඩි කැපකිරීම් මත පුහුණුව ලබපු කවිදු 2008 වන විට ප්‍රබල පාපන්දු කංඩායමක් සමග එක් වනව එය දොන් බොස්කො නම් ක්‍රිඩා සමාජයයි. ඉන් ඉදිරියට යන කවිදු 2010 වන විට ශ්‍රි ලංකා ජාතික පාපන්දු කන්ඩායමට තේරීපත් වෙනවා දැඩි අදිශ්ටාන සහා කැපකිරීම් මත ලාංකික කංඩායමේ දස්කම් පෙන්වන කවිදු බොහෝ ප්‍රෙක්ෂකයන් අතර ජනත්ප්‍රිය චරිතයකි. 2011 වන විට ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා කන්ඩායම සමග එක්වන කවිදු මේ වන විටත් එහෙ ප්‍රබල ක්‍රිඩකයෙකී. 2016 වන විට ලාංකික පාපන්දු කංඩායම සහා ගුවන් හමුදා කන්ඩායමෙ නායකත්වය දරන ක්‍රිඩයා බවට පත් වන්නෙ තම කැපකිරීම් වලට වටින අගයක් දෙමිනි.

මේ වන විටත් ජාතික කන්ඩායම නියොජනය කරන කවිදු ඉදිරි තරගාවලි තුලදි තව තවත් දක්ශතාවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වී තම මවුබිම වෙනුවෙන් අනගි සේවයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමී. මෙතෙක් ලාංකික කන්ඩායම වෙනුවෙන් කල සේවයට SL Football අපගෙ උත්තමාචාරය.

0 Comments
Latest News
notekoob news
Official: FFSL President Cup 2020 Starting on July End
notekoob news
Rumours Evolve that FFSL is going to Introduce President's Cup with 20 Teams
notekoob news
The National Men’s Football Team to Commence Training on 22nd June 2020 + PLAYERS LIST
notekoob news
Football returns after Covid-19 Stoppage in Sri Lanka
notekoob news
Sri Lanka National Team Practices to resume on 22 June
notekoob news
2020 ජුනි 22දා සිට ජාතික කණ්ඩායම (පිරිමි) පුහුණුවආරම්භ කිරීම
notekoob news
Foogue Proudly Presenting SRI LANKAN FREESTYLE SHOW on Youtube
notekoob news
Sri Lanka Football Federation Distributing Rs 300,000 for Champions League Clubs Rs 150,000 for Division 1 Clubs and more
notekoob news
Former Sri Lanka skipper Sanath Jayasuriya donated safety equipments
notekoob news
PSJASL donates personal protective Equipment’s (PPE) to the frontline Media Personals Colombo Districts News Correspondents and Photographers