මාතර ප්‍රදෙශයේ උපත ලබන කවිදු

1992 වසරෙදි මාතර ප්‍රදෙශයේ උපත ලබන කවිදු st.servatius college(සන්ත.සර්වේශස් විද්‍යාලය ) සිසුවෙකි. පවුල් බසුබිම සහොදරයන් හතර දෙනෙකු සහ මව පියා සිටින කවිදුගෙ මුල් නම වන්නෙ L.H කවිදු ඉශාන් ය.
පාපන්දු ක්‍රිඩාවට ඇති ආසව නිසාම දැඩි කැපකිරීම් මත පුහුණුව ලබපු කවිදු 2008 වන විට ප්‍රබල පාපන්දු කංඩායමක් සමග එක් වනව එය දොන් බොස්කො නම් ක්‍රිඩා සමාජයයි. ඉන් ඉදිරියට යන කවිදු 2010 වන විට ශ්‍රි ලංකා ජාතික පාපන්දු කන්ඩායමට තේරීපත් වෙනවා දැඩි අදිශ්ටාන සහා කැපකිරීම් මත ලාංකික කංඩායමේ දස්කම් පෙන්වන කවිදු බොහෝ ප්‍රෙක්ෂකයන් අතර ජනත්ප්‍රිය චරිතයකි. 2011 වන විට ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා කන්ඩායම සමග එක්වන කවිදු මේ වන විටත් එහෙ ප්‍රබල ක්‍රිඩකයෙකී. 2016 වන විට ලාංකික පාපන්දු කංඩායම සහා ගුවන් හමුදා කන්ඩායමෙ නායකත්වය දරන ක්‍රිඩයා බවට පත් වන්නෙ තම කැපකිරීම් වලට වටින අගයක් දෙමිනි.

මේ වන විටත් ජාතික කන්ඩායම නියොජනය කරන කවිදු ඉදිරි තරගාවලි තුලදි තව තවත් දක්ශතාවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වී තම මවුබිම වෙනුවෙන් අනගි සේවයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමී. මෙතෙක් ලාංකික කන්ඩායම වෙනුවෙන් කල සේවයට SL Football අපගෙ උත්තමාචාරය.

0 Comments
Latest News
notekoob news
Amanullah's Renown and Kabeer's Barcelona as the Champions of Independence Cup 2020
notekoob news
New Head Coach Appointed for Sri Lanka Mens National Football Team
notekoob news
Amanulla and Roomy Certified Top Coaching Grading from AFC - [ CERTIFICATES INCLUDED ]
notekoob news
UEFA PRO COACH අමීර් ඇලජික් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු පුහුණුකරු ලෙස පත් කිරීමට ඉඩ තිබේ
notekoob news
Who Is Going to be the Champions of VANTAGE FA CUP 2020? - FOOGUE TECHNICAL ANALYSIS
notekoob news
VANTAGE FA CUP SPECIAL MOMENTS : Saunders are the Most Number of FA Cup Champions in the History
notekoob news
E B Channa, Irafan & Eranga are Out from Blue Star
notekoob news
Lyceum Crowned as the Champions Of Inter International School Football Tournament 2020
notekoob news
VANTAGE FA CUP 2020 Live Now - Saunders vs Blue Eagles